Conducerea

Bordul Director:

 

Manager  - Conf. Dr. Paulina Popoiu

E-mail: paula.popoiu@muzeul-satului.ro

 

Director/ Direcţia Economică - Ec. Virginia Goean

E-mail: virginia.goean@muzeul-satului.ro

 

Director/ Direcţia Ştiinţifică şi de Patrimoniu - Dr. Vivian Catharine Dragomir

E-mail: vivian.dragomir@muzeul-satului.ro

 

Director/ Direcţia Administrativă  - Badea Gheorghe

E-mail: contact@muzeul-satului.ro

 

Director/ Direcţia Comunicare, Educaţie Muzeală - Grumazescu Mariana Iuliana

E-mail: muzeulsatului_ig@muzeul-satului.ro

 

Alte compartimente:

 

Secţia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidenţă Ştiinţifică, Bază de date – Şef Secţie  –  Dr. Onoiu Georgiana

 

Biroul Cercetare, Formare Profesională, Arhivă Documentară – Şef Birou - Dr. Ioana Gabriela Duicu              

 

Secţia Expoziţia Permanentă în Aer Liber. Repertoriere, Arhitectură Vernaculară – Şef Secţie  – Constantin Pătraşcu

 

Laborator Conservare Restaurare Patrimoniu - Luculescu Dalvina Maria

 

Secţia Educaţie Muzeală, Expoziţii Temporare, Valorificare - Şef Secţie - Nanciu Oana Andreea

 

Secţia Administraţie Clădiri şi Terenuri, Întreţinere/Reparaţii Curente - Şef Secţie - Macacu Tudor

 

Biroul Resurse Umane, Secretariat, Registratură, Sănătate în muncă – Şef Birou  - Manuela Ioniţă

 

Birou Contabilitate – Şef Birou – Ileana Uscoiu

 

Birou Achiziţii Publice - Şef Birou - Barnea Mădălina

 

Compartimentul Pază/PSI - Şef formaţie Pază/Pompieri – Marian Zărnescu