Servicii

Bibliotecă

Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti oferă acces la biblioteca din cadrul muzeului. [...]

Fotografieri, filmări

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” oferă oportunitatea de a realiza fotografii și filmari în cadrul incintei proprii. [...]

Noi tehnologii media

În lumina noilor tehnologii media, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” pune la dispoziţia publicului vizitator două servicii noi: Aparate de bilete electronice; Sistemul de ghidaj virtual pentru telefoanele mobile inteligente. Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti” – unul din cele mai vechi muzee in aer liber din Europa pune la dispozitia vizitatorilor sai sistemul de ghidaj virtual pentru telefoane mobile inteligente. [...]

Programe cultural-educative

Conform Ordinului de Ministru privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia: Ateliere de creaţie - şcoli, grădiniţe* - 5 – 50 lei/pers./1.5 h *În funcţie de tipul de atelier. [...]

Servicii culturale pentru terţi

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia: [...]

Servicii de specialitate - restaurare, conservare

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia: LABORATOR DE ANALIZE FIZICO-CHIMIC; LABORATOR DE CONSERVARE; LABORATOR RESTAURARE METAL; LABORATOR DE RESTAURARE CERAMICĂ; LABORATOR RESTAURARE PICTURĂ; LABORATOR RESTAURARE TEXTILE, PIELE; LABORATOR RESTAURARE LEMN. [...]