Servicii culturale pentru terţi

Servicii culturale pentru terţi

Conform Ordinului de Ministru nr. 2438 din 17.06.2014 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile oferite de Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia:

 
-  organizare evenimente culturale (simpozioane, conferinţe, mese rotunde, lansări de carte, conferinţe de presă)
     Sala Victor Ion Popa ...............................……………………. 40 pers. – 500 lei/oră                                                            ................................................................peste 40 pers. – 1000 lei/oră

     Sala de Sticlă .........................................................................1 – 50 pers. – 500 lei/ eveniment

     Foaier Victor Ion Popa…………………………………….........500 lei/ eveniment

 
- organizare entertainment (ateliere, programe culturale, proiecție filme, team-building)                               ..............................................................................40 pers. – 500 lei/oră

               ..............................................................................peste 40 pers. – 1000 lei/oră

 

-  acţiuni interactive de ilustrare a datinilor şi obiceiurilor la români (nuntă, botez, obieciuri din regristrul sărbătorilor precereştine – drăgaica, storsul strugurilor, paparude)...............................................................................................300 – 1000 lei/eveniment

Consultanţă experţi……………………………………………..200 lei

Conexe: logistică (bănci, scaune, mese)………………………….....200 lei

 

Săli de expoziţie:
 

 

Organizare expoziţii temporare:
Şura Bancu  .................................................................................................. ....500 lei/15 zile

Gh Focşa     .................................................................................................... .. 2000 lei/15 zile

Lena Constante ............................................................................................... .. 500 lei/15 zile

H. Stahl       ..................................................................................................... ..  500 lei/15 zile

Sala de Sticlă ...............................................................................................  ..... 500 lei/15 zil

Casa Glod ......................................................................................................  ... 500 lei/15 zile

 

Organizare expoziţie temporară cu logistica* Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”:

 
Şura Bancu  .................................................................................................. ...  1000 lei/15 zile

Gh Focşa     .................................................................................................... ... 4000 lei/15 zile

Lena Constante ............................................................................................... .  1000 lei/15 zile

H. Stahl       .................................................................................................... ..   1000 lei/15 zile

Sala de Sticlă .......................................................................................................1000 lei/15 zile

Casa Glod ............................................................................................................1000 lei/15 zile

 

Organizare presupune* logistica Muzeului, popularizare, sonorizare.
Organizare aniversări, serbări pentru grădiniţe/şcoli ...........................................300-1500 lei/eveniment

Presupune logistica Muzeului – sonorizare, mese, bănci, scaune

Solicitarea se va face în scris, prin Secretariat, pe fax – 021 317 90 68, mail – contact@muzeul-satului.ro. 
* Toate taxele de mai sus vor face obiectul unui contract încheiat în prealabil între Muzeu şi instituţia/entititatea care solicită serviciul cultural.

Plata se va face:

- numerar - la Casieria muzeului conform contractuluiordin de plată;

- în conturile Muzeului specificate în contract.


Cota de adaos comercial
Se aprobă ca, la formarea preţurilor de vânzare pentru mărfurile care se comercializează prin standurile proprii ale Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, cota de adaos comercial maxim practicată este cuprinsă între 0 – 100 % şi 24 % TVA.