Zăpodeni, Vaslui

Zăpodeni, Vaslui

Bordei Zăpodeni, jud. Vaslui, sec. XVII

 

Situat la numai 15 km de oraşul Vaslui, în Podişul Central Moldovenesc, satul Zăpodeni nu face excepţie de la categoria tipică a aşezărilor rurale specifice zonei deluroase, fiind o aşezare  de  tip  răsfirat.  Mediul  natural - geografic  a  oferit  şi  oferă   condiţii  propice practicării  intense  a  agriculturii,  culturii viţei de vie  şi,  în  mai mică măsură, creşterii vitelor, pomiculturii şi albinăritului.

 

Casa, aflată  în  muzeu din anul 1961,  reprezintă  un străvechi tip de locuinţă  (locuinţa monocelulară)  care  se  înscrie   printre  cele  mai   valoroase  documente  ale  arhitecturii populare  moldoveneşti,  de la  mijlocul sec. al XVII-lea. Construită  din  bârne  masive de stejar,  încheiate la capete în „cheotori“ drepte,  casa  cuprinde  doar o singură încăpere, cu acces direct şi este prevăzută cu ferestre mici, acoperite odinioară cu burduf de oaie.

 

Casa  are  acoperiş  în  patru  ape,  cu  învelitoare  din  stuf bătut după o veche tehnică, numită „la prăştina“. Streaşina este foarte amplă, adăpostind pereţii de intemperii. Spaţiul deschis (prispa, foişorul), element caracteristic al arhitecturii tradiţionale  româneşti,  este  înlocuit   la   acest  tip  de  locuinţă   de  o  bancă   cioplită dintr-un trunchi  de stejar.

Interiorul are o înfăţişare modestă, dar în acelaşi timp deosebit de plăcută. Sistemul de încălzire este format  dintr-un cuptor cu vatră liberă,  adosat  colţului din stânga intrării. Pe lângă pereţi sunt amplasate o laviţă – pat  şi  apoi,  alte  două laviţe de stejar şi nuc, sprijinite pe ţăruşi bătuţi în pământ. O ladă de zestre, o măsuţă joasă şi patru scăunele -„bedrege“ (făcute din cioturi de copac) - completează interiorul locuinţei.                                         .

Ţesăturile (ţoluri  învârstate  şi  în  carouri,  lăicere,  covoare,  şervete)  sunt aşezate pe laviţe  şi   expuse   pe  o  culme  deasupra  patului.  Hainele de  sărbătoare (catrinţe, brâie, cămăşi, bundiţe),  plasate  tot  pe  culme,  creează  o  ambianţă  plăcută  şi  originală  care exprimă preocuparea pentru confort a sătenilor şi dragostea lor pentru frumos.